You are here: Home Adref Gweithgareddau Hamdden Cerdded

Cerdded

Eisiau gwybod am gerdded yng Ngheredigion. Gallwch ddewis cerdded ar hyd yr arfordir neu fentro i’r ucheldir. Dewch o hyd i lefydd i fynd, llwybrau cyhoeddus neu deithiau grypiau cliciwch fan hyn am fwy o wybodaeth:

Cerdded yng Ngheredigion

Y Mynyddoedd Cambria – Gwyl Gerdded @ Bro Tregaron Mai 3ydd – 6ed 2013

Am wledd o gerdded yn y mynyddoedd Cambria dewch I’r gwyl gerdded.  Mae amrywiaeth o deithiau gwahanol ar gael, gweler y daflen canlynol am fwy o wybodaeth.  Gwyl Gerdded – Mynyddoedd Cambria Braf iawn yw cadarnhau fod gan blant a phobl ifanc ran fawr yn y trefniadau gyda 3 taith yn cael eu harwain gan blant a phobl ifanc o dan 18 oed.

 Noder hefyd mi fydd taith I deuluoedd yn digwydd 04/05/2013.

Manylion cyswllt:

Dafydd Morgan

Rhif Ffôn: 01974 298150

E-bost: info@walktregaron.co.uk

 Gwefan: www.walktregaron.co.uk

Living Streets

Mae Living Streets yn elusen genedlaethol sy’n sefyll i fyny ar gyfer cerddwyr. Maent yn anelu at greu strydoedd ddiogel, deniadol lle mae’n wych i gerdded.