You are here: Home Adref Gweithgareddau Hamdden Canolfannau Hamdden / Nofio

Canolfannau Hamdden / Nofio

Gwasanaethau Hamdden o fewn Ceredigion Actif

 

Ian Macken

Rheolwr Gwasanaethau Hamdden
Cyngor Sir Ceredigion
Adran Addysg a Gwasanaethau Cymunedol
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE

ian.macken@ceredigion.gov.uk

Mae Ceredigion Actif – Gwasanaethau Hamdden yn darparu 6 chanolfan hamdden a 3 phwll nofio ar draws y sir, ac mae ystod eang o gyfleusterau a gweithgareddau ar gael.  Yn ogystal, ceir tri phwll nofio sy’n cael eu rhedeg gan ymddiriedolaeth, y maent wedi’u lleoli yn Aberteifi, Llandysul ac Aberaeron.  Mae’n cyfleusterau ar gael i unigolion a theuluoedd;  ein nod yw cynnig rhaglen gytbwys sy’n cynnig rhywbeth i bawb, beth bynnag fo’ch oedran, eich gallu neu’ch lefel weithgarwch ar hyn o bryd.  Mae’r ystod eang o glybiau a grwpiau sy’n defnyddio ein cyfleusterau yn ategu’r sesiynau a ddarparir gennym ymhellach.  Boed yn nofio, ffitrwydd, badminton neu grefft ymladd, bydd modd i chi ddod o hyd i weithgarwch y byddwch yn ei fwynhau yn un o’n safleoedd.

Pa Oedran: Pob oedran

 

Canolfannau Hamdden

 

Mar pob Canolfan Hamdden hefo pwll nofio

Gwasanaeth Hamdden Ceredigion

 

Canolfan Hamdden Plascrug

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 1HL

Ffôn: (01970) 624579
E-bost: plascrug-leisure@ceredigion.gov.uk
Canolfan Hamdden Plascrug

Canolfan Chwaraeon Prifysgol Aberystwyth

Campws Penglais
Aberystwyth
SY23 3AR

Ffôn: (01970) 622280
E-bost: sports@aber.ac.uk

Canolfan Chwaraeon Prifysgol Aberystwyth

Canolfan Hamdden Aberaeron

Ysgol Gyfun Aberaeron
Ffordd y De
Aberaeron
SA46 0DT

Ffôn: (01545) 571738
E-bost: Aberaeron-leisure@ceredigion.gov.uk

Canolfan Hamdden Aberaeron

Canolfan Hamdden Tregaron

Iard yr Orsaf
Tregaron
SY25 6HU

Ffôn: (01974) 298960
E-bost: tregaron-leisure@ceredigion.gov.uk
Canolfan Hamdden Caron

Canolfan Hamdden Llambed

Rhes Peterwell
Llambed
SA48 7BX

Rhif ffôn pwll nofio Llambed 01570 422959
E-bost: lampeter-leisure@ceredigion.gov.uk
Canolfan Hamdden Llanbedr Pont Steffan

Canolfan Hamdden Llandysul

Heol Llyn-y-Fran
Llandysul
SA44 4HB

Ffôn: (01559) 363561
E-bost: llandysul-leisure@ceredigion.gov.uk
Canolfan Hamdden Llandysul

Canolfan Hamdden Teifi

Ffordd Coleg Addysg Bellac
Park Place
Aberteifi
SA43 1HG

Ffôn: (01239) 621287
E-bost: cardigan-leisure@ceredigion.gov.uk
Canolfan Hamdden Teifi