You are here: Home Adref Cadw’n Ddiogel Diogelwch yn y Cartref

Diogelwch yn y Cartref

Child Accident Prevention Trust: Gwybodaeth a chyngor i rieni ac ymarferwyr, gan gynnwys taflenni ffeithiau, cyhoeddiadau a thaflenni y mae modd eu lawrlwytho yn rhad ac am ddim. Mae’n cynnig gwybodaeth dda am yr Wythnos Diogelwch Plant hefyd:

The Royal Society for the Prevention of Accidents: Cyngor cyfyngedig ynghylch diogelwch yn y cartref, ond mae’n cynnwys cwis am ddim ynghylch diogelwch yn y cartref, y mae modd ei argraffu, ac sydd ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Gwasanaeth Tân ac Achyb Ganolbarth a Gorllein Cymru

Archwiliad Diogelwch Tân a Larymau Mwg am Ddim – mae gwasanaethau Tân ar draws Cymru yn cynnig asesiad risg tân am ddim ar gyfer pob cartref. Pan fo hynny’n briodol, byddant yn darparu ac yn gosod larymau mwg yn rhad ac am ddim. Gall teuluoedd gyfeirio’u hunain i’r cynllun hwn, a dylent ffonio 0800 169 1234. Yn ogystal, mae swyddogion Diogelwch Tân yn fodlon dod i drafod sut i leihau risg tân gyda grwpiau cymunedol. Mae’r holl wasanaethau hyn ar gael yn rhad ac am ddim.