You are here: Home Adref Cadw’n Ddiogel Diogelwch Technoleg

Diogelwch Technoleg

Seiber-fwlio a Diogelwch Ar-lein – Canllawiau diogelwch gan Bwynt Teulu

Technoleg Ddiogel - Canllaw i rieni a gofalwyr ynglŷn â chadw’u plant yn ddiogel wrth ddefnyddio technoleg

Parchu Eraill: Canllawiau Seiberfwlio o’r Llywodraeth Cymru

10 cyngor defnyddiol er mwyn bod yn ddiogel ar-lein

Diogleu eich plant rhag cam-drin ar-lein (saesneg yn unig)

Mae gan NSPCC gyngor i rieni ar gadw plant yn ddiogel wrth ddefnyddio’r rhyngrwyd, gwefannau rhwydweithio cymdeithasol a gemau ar-lein.  Ceir cyngor i rieni am seiberfwlio hefyd.                                                      http://www.nspcc.org.uk/help-and-advice/for-parents/online-safety/online-safety_wdh99554.html

 Mae gan Wise Kids y canllawiau a’r wybodaeth ganlynol i rieni:  How to use the Internet safely – a guide for parents;  Social Networking Sites;  Cyberbullying and sexting.  http://www.wisekids.org.uk/parents.htm

 Mae gan BBC Online Safety amrywiaeth o wybodaeth a chyngor i rieni http://www.bbc.co.uk/webwise/0/21259413

NSPCC Net Aware - gwefan lle gall rheini rhoi ei barn ar apps cyfryngau cymdeithasol yn seiliedig ar eu nodweddion ac ei addasrwydd i blat. Mae’r wefan yn digrifio’r danjer posibl wrth ddefnyddio’r apps ac fe nodir pa oedran o blant dylai fod yn defnyddio’r apps. (Mae’r cynnwys ond ar gael yn saesneg)

Better Internet for Kids - Mae’r wefan yn dangos postiau blog ar gyfer pynciau poblogaidd ac mae ganddynt llinell ffôn lle mae plant yn gallu derbyn cymorth ac yn gallu rhoi gwybod am unryw beth amhues ar-lein. (Mae’r cynnwys ond ar gael yn saesneg)