You are here: Home Adref Cadw’n Ddiogel Diogelwch Iechyd

Diogelwch Iechyd

Safe Kids – sefydlwyd SafeKids er mwyn darparu pwynt cyfeirio unigryw sy’n cynnig cyngor ynghylch diogelwch plant a sut i ddewis gofal plant.
Foundation for the Study of Infant Death (FSID) – Foundation for the Study of Infant Deaths (FSID) yw’r brif elusen ar gyfer babanod yn y DU, sy’n ceisio atal marwolaethau annisgwyl a hyrwyddo iechyd. Mae FSID yn ariannu gwaith ymchwil, mae’n cynorthwyo teuluoedd galarus ac yn hyrwyddo cyngor ynghylch gofal diogel ar gyfer babanod.

 Childline – Os ydych yn gofidio am unrhyw beth ac os hoffech siarad gyda rhywun, gallwch ffonio Childline, sy’n wasanaeth cwnsela am ddim, ar 0800 1111, neu trowch at ei wefan.