You are here: Home Adref Cadw’n Ddiogel Diogelwch ar y Ffordd

Diogelwch ar y Ffordd

Child Car Seats: Gwybodaeth ynghylch Dewis a Defnyddio Seddau Plant mewn Ceir. Mae’r cyswllt hwn yn esbonio’r gyfraith a sut i sicrhau bod plant yn cael eu cludo mewn ffordd fwy diogel mewn ceir.

Good Egg Car Safety- Canllawiau ar ba Gadair i brynu i’r car

Traffic Club: Gwefan ryngweithiol ar gyfer plant iau, ond mae’n cynnwys gwybodaeth i rieni, athrawon ac ymarferwyr hefyd:

Plant yn Cymru Diogelwch Plant: Gwybodaeth a chyngor i rieni ac ymarferwyr, ffynhonnell dda ar gyfer cysylltiadau allanol

Child Accident Prevention Trust: Gwybodaeth a chyngor i rieni ac ymarferwyr, gan gynnwys taflenni ffeithiau, cyhoeddiadau a thaflenni y mae modd eu lawrlwytho yn rhad ac am ddim. Mae’n cynnig gwybodaeth dda am yr Wythnos Diogelwch Plant hefyd: