You are here: Home Adref Anghenion Arbennig Seibiant Byr Seibiant Byr Ceredigion

Seibiant Byr Ceredigion

Beth all Egwyl Byr ei gynnig i mi neu fy mhlentyn

Rydym am i’ch plentyn neu berson ifanc ag anableddau i:

 • *Gymryd rhan mewn gweithgareddau diogel a diddorol fydd yn tyfu ac yn newid gyda hwy
 • *Cael y cyfle  i fod gyda ffrindiau neu gwneud rhai newydd
 • *Derbyn mwy o ddewisiadau fel y gallant gymryd rhan yn y gweithgareddau yr hoffent ei wneud
 • *Cyflawni golau personol, beth bynnag ydynt
 • *Teimlo eu bod yn gynwysedig ac yn rhan o grŵp, tîm neu’r gymuned leol
 • *Datblygu teimladau o annibyniaeth a hyder
 • *Dysgu sgiliau newydd, datblygu diddordebau newydd a phrofi creadigrwydd

Rydym ni am eich cynorthwyo i:

 • *Gymryd egwyl byr o ofalu gan leihau teimladau o straen a chaniatáu amser i chi eich hun
 • *Teimlo’n hyderus fod eich plentyn yn cael profiad positif gyda gofalwyr sy’n deall anghenion eich plentyn
 • *Newid o ystod o wasanaethau a gweithgareddau ar gyfer eich plentyn
 • *Treulio amser gyda’ch plant eraill a rhoi egwyl iddynt hwy hefyd
 • *Teimlo’n hyderus fod Egwyliau Byr yn rhan allweddol o’r gwasanaethau cefnogi sydd ar gael
 • *Treulio amser gyda’ch gilydd fel teulu
 • *Cael mynediad i Egwyl Byr sy’n briodol i anghenion eich teulu beth bynnag yw hynny
 • *Annog eich plentyn i deimlo’n annibynnol gan eu paratoi at gyfer trosglwyddo

Os hoffech chi fwy o wybodaeth edrychwch ar Ddatganiad Egwyliau Byr Ceredigion 2012                  Short Break Statement Cymraeg