You are here: Home Adref Anghenion Arbennig Seibiant Byr

Seibiant Byr

Beth yw egwyl byr?

  • * Mae egwyl byr yn derm a gydnabyddir yn genedlaethol ar gyfer gwahanol fathau o egwyl ar gyfer gofalwyr plant anabl
  • * Bydd egwyl byr yn galluogi gofalwyr i gael egwyl o’u cyfrifoldebau gofalu
  • * Dylai egwyl byr mewn gwahanol ffyrdd gyflawni ystod o anghenion drwy gynnig gofal yn ystod y dydd a dros nos naill ai yng nghartref y plentyn neu oddi cartref ac mae’n bosib y byddant yn cynnwys gweithgareddau hamdden
  • * Dylai egwyl byr gynnwys gweithgareddau sydd ar gael yn ystod y dydd, yn ystod y nosweithiau a phenwythnosau ac yn ystod gwyliau’r ysgol
  • * Bydd angen asesu egwyl byr
  • * Bydd egwyl byr yn galluogi gofalwyr i gael y cyfle i fynychu addysg, hyfforddiant, gweithgareddau hamdden rheolaidd a / neu dasgau o ddydd i ddydd
  • * Bydd egwyl byr yn galluogi gofalwyr i gael y cyfle i gyflawni anghenion plant eraill yn y teulu
  • * Bydd egwyl byr bob amser yn briodol i oedran / diwylliant