You are here: Home Adref Anghenion Arbennig Clybiau Cymdeithasol

Clybiau Cymdeithasol

Clwb cymdeithasu newydd Fferm Gofal Clynfyw- ‘Lleoliad hwylus a gofalgar gyda phobl cyfeillgar.’

Mae Fferm Gofal Clynfyw, sy’n agos i Boncath, yn cefnogi ystod eang o bobl bregus, drwy hwyl, dysgu ac ymwymiad ystyrlon. Mae’r Clwb Cymdeithasu prynhawn dydd Mawrth yn antur newydd sydd yn cael ei redeg bob wythnos ac wedi cael ei wneud yn bosib gyda chymorth y Gymdeithas Perchnogion Tir Gwledig.

Ychwanegodd Trystan Butterworth, Is-Gydlynydd y clwb, ‘Rydym yn bwriadu cynnig trafnidiaeth i helpu pobl gyrraedd y lleoliad, bydd yna lawer o hwyl, gêmau, prosiectau celf, karaoke, barddoniaeth ac llawer mwy. Mae’r dewisiadau yn diddiwedd , ond mae’n hollol ddibynnol ar yr hyn mae pobl eisiau ei wneud. Os ydych am rhagor o wybodaeth neu am ddweud wrthym beth rydych chi am wneud , plis cysylltwch gyda ni.’ 

‘Rydym yn gyffrous iawn am ein Clwb Cymdeithasu newydd,’ meddau Peter Latter, Cydlynydd y Clwb. ‘Mynychais y Gateway Club yn Aberteifi am wyth mlynedd ar hugain ac roeddwn yn teimlo’n rwystredig iawn pan roedd rhaid ei gau yn Ebrill. Rwy’n siwr bydd ein Clwb newydd yn cynnig llawer ac bydd nifer o bobl yn cael budd ohono.’

Am rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Clynfyw ar 01239,841236

Cyswllt: Jim Bowen
Clynfyw Care Farm

Abercych

Pembrokeshire

SA37 0HF
Gwefan: www.clynfyw.co.uk

Rhif ffôn: 07980-290522

Clynfyw Tuesday Night Social Club-welsh-2014