You are here: Home Adref Anghenion Arbennig Awtistiaeth Cynllun Gweithredu Strategol Awtistiaeth Lleol Ceredigion

Cynllun Gweithredu Strategol Awtistiaeth Lleol Ceredigion

Cynllun Gweithredu Strategol Awtistiaeth Lleol

Y diweddaraf ar ASD 2012                                                                                        

Rydym wedi parhau i ddatblygu’r cynllun Gweithredu Strategol Awtistiaeth Lleol.  Rydym wedi gwella’r gronfa ddata ac wedi casglu gwybodaeth ddefnyddiol megis faint o bobl sy’n byw yng Ngheredigion sydd ar y sbectrwm awtistiaeth.  Ar hyn o bryd mae 78 o blant ar y sbectrwm a 7 yn rhan o’r broses asesu.  Rydym yn gweithio’n well ar draws gwasanaethau eraill (e.e. CAMHS, gwasanaethau oedolion, ysgolion a gwasanaethau gwirfoddol)  ac rydym wedi darparu ystod o hyfforddiant penodol ar awtistiaeth i staff, rhieni, plant  a phobl ifanc eu hunain .  Rydym wedi edrych eto at ein llwybr diagnosig ac y mae bellach yn gliriach ac yn unol â chanllawiau cenedlaethol. Fodd bynnag nid yw’r gwaith byth ar ben!  Eleni rydym am ystyried “pa mor addas at awtistiaeth yw ein darpariaeth egwyl byr?”, ac a ydyw yn cyflawni anghenion defnyddwyr?  Rydym hefyd am gadw llygad ar y broses o drosglwyddo o blant a wasanaethau oedolion.  Newyddion da! Rydym newydd glywed oddi wrth Lywodraeth Cymru y byddant yn darparu £40k (am flwyddyn arall) i bob awdurdod lleol fel y gallant gynnal seilwaith penodol awtistiaeth rydym wedi bod yn ei adeiladu dros y 3 blynedd diwethaf.  Os hoffech chi wybod mwy am y cynllun gweithredu strategol awtistiaeth lleol cysylltwch â:

 Sian Ffrancon Campion yn y Tîm Plant Anabl

sian.ffranconcampion@ceredigion.gov.uk