You are here: Home Adref Anghenion Arbennig Anabledd Cymru

Anabledd Cymru

Sefydlwyd Anabledd Cymru fel corff annibynnol, nid-er-elw yn 1972. Aelodau’r corff yw grwpiau anabledd a’u cefnogwyr ar draws y wlad.

Maent yn cynnal rôl unigryw yng Nghymru wrth hyrwyddo hawliau, cydraddoldeb ac annibyniaeth pob person anabl, dim ots pa amhariad corfforol neu synhwyraidd, anhawster dysgu neu gyflwr iechyd meddwl. Yn ogystal, maent yn cydnabod fod llawer o bobl anabl yn meddu ar sawl identiti ac yn gallu wyneb aml-anffafriaeth.

Byddant yn dilyn y Model Anabledd Cymdeithasol sy’n cydnabod fod pobl yn anabl   yn sgil cynllunio gwael, gwasanaethau anhygyrch ac agweddau pobl eraill yn hytrach na’u hamryw amhariadau. Cydnabyddir Anabledd Cymru fel y prif gorff yn y wlad sy’n hyrwyddo deall, mabwysiadu a gweithredu’r Model Anabledd Cymdeithasol.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’w gwefan :

http://www.disabilitywales.org/cy/