You are here: Home Adref Anghenion Arbennig Addysg SNAP Cymru

SNAP Cymru

Mae SNAP Cymru yn cyflwyno’r Gwasanaethau Partneriaethau Teulu ar draws Cymru ac mae’n cynnig gwybodaeth gywir, cyngor di-duedd a chefnogaeth i deuluoedd plant a phobl ifanc a chanddynt neu a allai fod ganddynt Anghennion Addysgol Ychwanegol(Plant a phobl ifanc 0-25)

Mae gwasanaeth SNAP Cymru yn rhad ac am ddim, yn gyfrinachol ac yn ddi-duedd. Mae SNAP Cymru hefyd yn cynnig gwasanaeth datrys anghydfodau ffurfiol ac eiriolaeth annibynnol fater wrth fater i blant a phobl ifanc.

SNAP Cymru – Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni

Christina Bufton – Swyddog Teuluoedd a Phobl Ifanc yng Nheredigion a Phowys

SNAP Cymru
10 Coopers Yard
Ffordd Curran
Caerdydd
CF10 5NB

Llinell Gymorth: 0808 801 0608

Llinell Gymorth o ffonau symudol – 0345 1 20 3730

Gwefan –  http://www.snapcymru.org/?lang=cy

Facebook – facebook.com/snapcymru 

Twitter – twitter.com/snapcymru