You are here: Home Adref Anghenion Arbennig Addysg

Addysg

Mae’r camau addysgol yn medru bod yn anodd pan fydd gennych blentyn ag anableddau, ac y mae nifer o wasanaethau ar gael all eich helpu, dyma rai rydym ni wedi cael gafael arnynt i chi ac mi fyddwch yn parhau i ddiweddaru’r dudalen yma gydag unrhyw beth y gallwn

Number Map – dyma agwedd weledol sy’n cynorthwyo rhieni i ddatrys problemau dysgu plant. Gofynnodd Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid y DU am y Map Rhifau ychydig flynyddoedd yn ôl fel y gall gwirfoddolwyr gynorthwyo pobl ifanc yn eu harddegau â phroblemau mathemateg.  Fodd bynnag, bu i gyswllt cyson brofi ymron yn amhosib,  felly lluniwyd y fersiwn newydd yma ar gyfer plant o bob oedran, yn bennaf gyda’i teuluoedd.  Maent yn gweithio fel rhan dîm.