You are here: Home Adref Amdanom ni

Amdanom ni

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) Ceredigion yn wasanaeth diduedd ac am ddim, sy’n darparu gwybodaeth o ansawdd uchel i blant, pobl ifanc, rhieni, gofalwyr, mam-guod a thad-cuod a gweithwyr proffesiynol ar hyd a lled Ceredigion.

 Pamffled Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd

Mae Llywodraeth Cymru yn mynnu bod gan bob Awdurdod Lleol Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd dan Ddeddf Gofal Plant 2006.

Mae gennym ystod eang o wybodaeth gan ddarparwyr gofal plant, gan gynnwys gwarchodwyr plant, Meithrinfeydd Dydd, Grwpiau Rhieni a Phlant Bach/Cylchoedd Ti a Fi, Grwpiau Chwarae ar gyfer Plant dan oed Ysgol, Clybiau Brecwast, Clybiau ar ôl Ysgol, Clybiau Gwyliau a Darpariaeth Chwarae Mynediad Agored, i weithgareddau plant, gweithgareddau pobl ifanc a chymorth rhianta, Gwasanaethau Iechyd ac Addysg a llawer, llawer mwy. 

Mae’n manylion cyswllt fel a ganlyn:

Canolfan Addysg Broffesiynol Felin-fach,
Felin-fach,
Llambed,
Ceredigion
SA48 8AF

Ffôn:  01545 574187

E-bost:  fis@ceredigion.gov.uk

Os nad ydych wedi llwyddo i  ddod o hyd i’r hyn yr oeddech yn edrych amdano, cysylltwch â ni.  Byddwn yn ateb pob ymholiad yn unigol er mwyn eich helpu i ddewis y gwasanaeth cywir ar eich cyfer chi.  Cofiwch ein bod yn cynnig gwasanaeth AM DDIM.