You are here: Home Adref Addysg a Hyfforddiant Trefniadau Derbyn i Ysgolion

Trefniadau Derbyn i Ysgolion

Yn ôl y gyfraith, rhaid i’r holl geisiadau derbyn gael eu gwneud trwy lenwi ffurflen gais.  Yn aml, bydd rhieni yn dweud wrth bennaeth yr ysgol a ddewiswyd ganddynt ymhell ymlaen llaw bod ganddynt blentyn sy’n agosáu at oedran ysgol, ond bydd angen llenwi’r ffurflen gais briodol o hyd, a’i dychwelyd i’r Swyddog Derbyn.  Mae modd lawrlwytho’r broses a ffurflen gais yma.

Mae’r ddolen ganlynol yn rhoi’r holl wybodaeth berthnasol i chi am bolisi Derbyn y Cyngor Sir, ffurflen gais a manylion cyswllt ar gyfer y Swyddog Derbyn.

Gwneud Cais am Le mewn Ysgol – Cyngor Sir Ceredigion