You are here: Home Adref Addysg a Hyfforddiant Saesneg fel Iaith Ychwanegol

Saesneg fel Iaith Ychwanegol

Cultural Competence in Family Support:  A Toolkit for working with Black, Minority Ethnic and Faith Families, Family and Parenting Institute:  Mae’r canllaw hwn yn darparu amrywiaeth o ddulliau ymarferol ar gyfer cefnogi teuluoedd du, lleiafrifoedd ethnig a ffydd.  Mae’n cynnwys taflenni gwybodaeth trylwyr am y prif grefyddau a chanllawiau ar gyfathrebu, gweithio gyda chleientiaid a gwahaniaethu. http://www.familyandchildcaretrust.org/Shop/cultural-competence-in-family-support

Rhianta mewn teuluoedd ceiswyr lloches, ffoaduriaid neu ymfudwyr – Mae Plant yng Nghymru wedi datblygu gwefan sy’n cynnwys amrywiaeth gynhwysfawr o adnoddau ar-lein a rhai i’w lawrlwytho, rhai ohonynt mewn sawl iaith, fel sail i’r gwaith ar amddiffyn a gofalu am blant mewn teuluoedd ceiswyr lloches, ffoaduriaid neu ymfudwyr.
www.includingfamilies.org.uk

 

BBC – Learning English Mae hwn yn wasanaeth ar gyfer disgyblion hŷn ac oedolion. Mae’r gwersi a themâu yn amserol iawn ac eitemau newyddion ac ati yn cael eu cynhyrchu mewn nifer o ieithoedd gwahanol.

Mantralingua Deunydd dwyiethog sydd ar gael Llyfrau, CD-ROMs a posteri amlieithog.

 

Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL)