You are here: Home Adref Addysg a Hyfforddiant Mae addysg yn dechrau yn y cartref

Mae addysg yn dechrau yn y cartref

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgyrch newydd i annog rieni i gymryd rhan yn addysg eu plentyn drwy ddangos iddynt sut mae’r pethau bach yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr.

Mae helpu eich plentyn gartref yn gwneud gwahaniaeth i’w berfformiad yn yr ysgol.

Y cartref yw’r ffactor unigol mwyaf mewn cyrhaeddiad addysgol. Trwy greu amgylchedd sy’n rhoi gwerth ar addysg ac sy’n cefnogi dysgu mae rhieni’n rhoi’r dechrau gorau posibl i’w plant.

Hoffwch y dudalen Facebook newydd – Mae addysg yn dechrau yn y cartref.