You are here: Home Adref Addysg a Hyfforddiant Ysgolion Lleol yng Ngheredigion

Ysgolion Lleol yng Ngheredigion

Mae’r broses o ddewis ysgol ar gyfer eich plentyn yn gallu ymddangos yn broses braidd yn frawychus, ond gallai cychwyn eich gwaith paratoi a chynllunio yn gynnar eich helpu i wneud dewis doeth.

Pan fyddwch yn gwybod pa ysgolion sydd gerllaw, dylech gael gafael ar gymaint o wybodaeth ag y gallwch amdanynt.

Ysgolion ac Addysg yng Ngheredigion

Ysgolion Gynradd yng Ngheredigion

Ysgolion Uwchradd yng Ngheredigion

Ysgolion Canol yng Ngheredigion

 

Gwefannau defnyddiol sy’n cynnig cymorth am y broses o ddechrau mynychu ysgol:

Family Lives

 

Gwefanau Ysgolion Ceredigion