You are here: Home Adref Addysg a Hyfforddiant Gwybodaeth am Ysgolion i Rieni

Gwybodaeth am Ysgolion i Rieni

Mae modd lawrlwytho canllaw defnyddiol i rieni am ‘Ysgolion yng Ngheredigion’ yma:

Nod y llyfryn hwn yw cynnig gwybodaeth gyffredinol i rieni/gwarcheidwaid ac eraill ynghylch addysg gynradd ac uwchradd yng Ngheredigion.  Mae’n cynnwys manylion sylfaenol ynghylch sut y caiff disgyblion le yn yr ysgolion a rhai o’r polisïau a’r cymorth a roddir gan yr Awdurdod Lleol.

Mae’r wefan ‘Fy Ysgol Leol’ yn adnodd sydd yn darparu data am ysgolion leol i rieni ac i bawb arall sydd a diddordeb am ygolion.

Mae cyfoeth o ddata ar y safle, o wybodaeth gyd-destunol, er enghraifft data ar niferoedd disgyblion a nodweddion amdanynt, i berfformiad ysgolion, lefelau presenoldeb a data am staffio a chyllid.