You are here: Home Adref Addysg a Hyfforddiant Gwarant ieuenctid (Cyfnod 1 Gwaelodlin Lleol – mapio darpariaeth)

Gwarant ieuenctid (Cyfnod 1 Gwaelodlin Lleol – mapio darpariaeth)

 

 

 

 

 

Rhaglen Llywodraeth Cymru yw’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid, er mwyn gostwng y nifer o bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET).  Gwarant Ieuenctid yw un o brif feysydd y fframwaith, ei brif amcan yw  gwarantu lle mewn addysg neu hyfforddiant ar gyfer pob person ifanc sydd yn gadael addysg orfodol.  Mae Cyfnod 1 o Warant Ieuenctid yn gwneud pob  Awdurdod Lleol yn atebol i gynhyrchu map gwaelodlin o’r holl ddarpariaeth leol sydd ar gael ar hyn o bryd.

Dyma fap o’r holl ddarpariaeth leol ar hyn o bryd:

Cliciwch Yma 

I weld Dewislen gweithwyr arweiniol:

cliciwch yma