You are here: Home Adref Addysg a Hyfforddiant Gwaith Cartref

Gwaith Cartref

Cefnogaeth Gwaith Cartref

Lawnsiwyd Llinell Gymorth Cefnogi Gwaith Cartref gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg yn 2005 ond mae ‘Menter Mon’ nawr yn ei redeg .  Mae’r gwasanaeth yma ar gael i ddisgyblion a’i rhieni o Ddydd Sul i Ddydd Gwener 3 o’r gloch hyd 9 yr hwyr.  Gellir gysylltu drwy ffonio 0871 230 0029, neu e-bostio post@gwaithcartref.com neu post@homeworkinweelsh.com

BBC – Schools Parents – Helping with Homework (Dolen allanol Saesneg yn unig)