You are here: Home Adref Addysg a Hyfforddiant Estyn

Estyn

Beth yw Estyn?

Estyn yw swyddfa Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru.  Rydym yn wasanaeth arolygu annibynnol, dan arweiniad Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru.

Estyn

Sut i gysylltu â Estyn:

Estyn
Llys yr Angor
Ffordd Keen
Caerdydd
CF24 5JW

Ffôn: 029 2044 6446
Ffacs: 029 2044 6448

e-bost:

ymholiadau@estyn.gsi.gov.uk am ymholiadau cyffredinol