You are here: Home Adref Addysg a Hyfforddiant Dysgu Bro Ceredigion

Dysgu Bro Ceredigion

 

Dysgu Bro 

Mae Dysgu Bro Ceredigion yn rhan o Wasanaethau Dysgu Cyngor Sir Ceredigion. Ei nod yw darparu cyfleoedd dysgu ar gyfer pobl Ceredigion yn eu cymuned fydd yn eu hannog i ddatblygu diddordebau newydd, gweithio tuag at ennill cymhwyster neu wella eu sgiliau ar gyfer y gweithle.

 

Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru