You are here: Home Adref Addysg a Hyfforddiant Dyddiadau Gwyliau Ysgol

Dyddiadau Gwyliau Ysgol

Bydd y flwyddyn ysgol yn cychwyn ar 1 Medi mewn un blwyddyn ac yn dod i ben ar 31 Awst y flwyddyn ddilynol, ac mae’n cynnwys tri tymor.  Mae’r dyddiadau pan fydd y tymhorau ysgol yn cychwyn ac yn gorffen yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn, ond maent fel a ganlyn yn fras:

  • Tymor yr Hydref – Medi i Ragfyr
  • Tymor y Gwanwyn - Ionawr i Fawrth/Ebrill (gan ddibynnu pryd y bydd y Pasg)
  • Tymor yr Haf – Ebrill i Orffennaf

Dyddiadau Gwyliau Ysgol 2016/ 17