You are here: Home Adref Addysg a Hyfforddiant Cynghori mewn ysgolion

Cynghori mewn ysgolion

Cyswllt:  Phil Layton

Area 43
1, Pont y Cleifion,
Aberteifi,
Ceredigion.
SA43 1DW 

dropin@area43.co.uk

01239 614566

www.area43.co.uk

www.area43radio.com

Darparu gwybodaeth, cymorth, gwasanaeth cwnsela a hyfforddiant i’r holl bobl ifanc, yn enwedig y rhai y maent dan anfantais yn gymdeithasol, yn addysgol, yn economaidd neu’n ddaearyddol.  Eu helpu i oresgyn problemau, yn enwedig o ran digartrefedd, diweithdra, tlodi, camddefnyddio sylweddau/alcohol, atal troseddu a rhagfarn.

  • Gwasanaethau Cwnsela mewn Ysgolion ar draws Ceredigion a Sir Gaerfyrddin
  • Hyfforddiant achrededig ar gyfer Pobl Ifanc a Gweithwyr Proffesiynol.
  • ‘Gwasanaethau Cymorth a Gwybodaeth’ yn Aberteifi ar gyfer pobl ifanc 16 – 25 oed, y mae ar agor 5 diwrnod yr wythnos.
  • Gwasanaethau a Hyfforddiant Symudol ac Allgymorth
  • Newydd lansio Gorsaf Radio ar y Rhyngrwyd ar gyfer Pobl Ifanc.

Rhai gwasanaethau dwyieithog

Dim ond o ran yr oedran…gan ddibynnu ar elfennau’r gwasanaeth dan sylw.

 Polisi ar gyfer Y Gwasanaeth Cwnsela Mewn Ysgolion