You are here: Home Adref Addysg a Hyfforddiant Cyflogaeth a Hyfforddiant

Cyflogaeth a Hyfforddiant

 

Gyrfa Cymru

 

 

 

 

Mae Gyrfa Cymru yn wasanaeth Cymru gyfan sy’n rhoi gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd gyrfaoedd yn rhad ac am ddim i bobl o bob oedran.

 

Rathbone

Rathbone yn elusen ieuenctid ar draws y DU sy’n canolbwyntio ar helpu pobl ifanc i ennill y sgiliau cywir i’w helpu i symud i mewn i gyflogaeth gynaliadwy. 

 

 Canolfan Byd Gwaith  

Mae’r Ganolfan Byd Gwaith yn un o asiantaethau’r llywodraeth sy’n cynorthwyo pobl o oedran gwaith o fudd-dal i waith, ac yn helpu cyflogwyr i lenwi’u swyddi gwag.

Dysgu Uniongyrchol

 

Sefydliad e-ddysgu yw Learn Direct. Mae’n gweithredu rhwydwaith o fwy na 750 o ganolfannau dysgu ar-lein yng Nghymru a Lloegr. Mae’r rhain yn darparu cyfleoedd ddysgu hyblyg i oedolion yn awyddus i wella sgiliau presennol neu i ddysgu rhai newydd.Grwp

Grwp Cyflogaeth Travail

 

 Y Brifysgol Agored

 

Y Brifysgol Agored yw’r unig brifysgol yn y Deyrnas Unedig sydd wedi cael ei neilltuo ar gyfer gweithgarwch dysgu o bell. Gelwir arddull addysgu y Brifysgol Agored yn ‘ddysgu agored gyda chymorth’, a elwir yn ‘ddysgu o bell’ hefyd. Mae’r ymadrodd ‘gyda chymorth’ yn golygu cymorth tiwtor a staff y gwasanaethau myfyrwyr mewn canolfannau Rhanbarthol, yn ogystal â chymorth gan safleoedd canolog megis y Lyfrgell neu Gymdeithas Myfyrwyr y Brifysgol Agored.

Bydd myfyrwyr yn cael eu deunyddiau cwrs a’u deunydd astudio yn eu hamser eu hunain, gyda chymorth tiwtor. Mae’n ffordd hyblyg iawn o astudio gan sicrhau bod hynny’n cyd-fynd â’ch ymrwymiadau eraill, a hefyd, cynigir cyfleoedd i gael cyswllt gyda myfyrwyr eraill yn ystod grwpiau tiwtorial.

Mae modd i chi gysylltu gydag un o gynghorwyr y Brifysgol Agored ar 029 2047 1170.

Open University yng Nghymru

 

Cyngor Gofal Cymru

 

 

 

Mae gan Gyngor Gofal Cymru wybodaeth ddefnyddiol am y cymwysterau sydd eu hangen neu a argymhellir ar gyfer y sectorau gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru.  Cyswllt:  Rhif ffôn:  0300 30 33 444 (rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener), E-bost info@ccwales.org.uk 

Neuvoo – Peiriant Chwilio Swyddi

 

 

 

Peiriant Chwilio Swyddi yn y Deyrnas Unedig.