You are here: Home Adref Addysg a Hyfforddiant Clybiau ar ol Ysgol

Clybiau ar ol Ysgol

Mae Clybiau ar ol ysgol a chlybiau gwyliau yn cael eu rhedeg gan yr ysgol, yn breifat neu gan sefydliad gwirfoddol. Mae sesiynau ar ol ysgol fel arfer yn rhege o 3:30yh tan 5:30yn ond mae hyn yn amrwyio ym mhob sefydliad. Mae’r clybiau yn cynnwys gweithgareddau celf a chrefft, coginio, antur a llawer mwy.

Cliciwch yma os hoffech weld rhestr o glybiau ar ol ysgol neu glybiau gwyliau yn eich ardal chi.

Cynllun Ymuno

Beth yw YMUNO?

Mae YMUNO Ceredigion yn anelu i:

  • Gefnogi lleoliadau cofrestredig fel y gall pob plentyn a pherson ifanc fynychu clybiau ar ôl ysgol , clybiau gwyliau neu sesiynnau chwarae mynediad agored dim ots pa anghenion ychwanegol sydd ganddynt;
  • Gall YMUNO gefnogi’r lleoliadau hyn I ddarparu mwy o staff i gefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion ychwanegol;
  • Gall hyn gynorthwyo rhieni a gofalwyr y plant yma fynd i waith, addysg neu hyfforddiant.

Gwelwch daflen am fwy o fanylion.