You are here: Home Adref Addysg a Hyfforddiant Anghenion Addysgol Arbennig (AAA)

Anghenion Addysgol Arbennig (AAA)

Mae amrywiaeth o systemau cymorth ategol i’w cael ar gyfer plant ag Anghenion Addysgol Arbennig yn y sectorau cynradd ac uwchradd.

Am fwy o wybodaeth cliciwch fan hyn

Rhaglen Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol – Chwalu’r Mythau (Saesneg yn unig)

Anghenion Addysgol Arbennig: Gwybodaeth i rieni a gofalwyr plant a phobl Ifanc y gall fod ganddynt anghenion addysgol arbennig

 Snap Cymru

Snap Cymru- Y Blynyddoedd Cynnar- Anghenion Addysgol Arbennig Gwybodaeth i Rieni

 Snap Cymru- Datrys Anghydfod