You are here: Home Adref Addysg a Hyfforddiant Darllen

Darllen

Mae 10 munud fach yn gwneud gwahaniaeth – gwnewch amser i ddarllen gyda’ch plentyn.

Mwynhau yw pwrpas darllen ac ni ddylai fod yn gyfyngedig i lyfrau yn unig. Mae’r we, ryseitiau, cylchgronau, comics a phapurau newydd i gyd yn cyfrif.

Dysgu Cymru – Llywodraeth Cymru

Bookstart

Llyfrgellcymru.org

Diwrnod y Llyfr  

Hwb – Mae Hwb yn cynorthwyo gydag addysgu a dysgu i ddysgwyr 3-19 oed yng Nghymru.